Kdo jsme

Skupina nadšenců, nezávislých odborníků, členů Galerie architektury Brno a pracovníků Kanceláře architekta města Brna. Spojuje nás touha zlepšit město, ve kterém žijeme. Známe jeho problémy i budoucí výzvy, ale sami vždy neznáme jejich ideální řešení. Proto do Brna zveme experty z celého světa, jejichž zkušenosti mohou vedení města pomoct.

PLÁN PRO BRNO je nezisková a politicky nezávislá konference hledající ideové scénáře pro udržitelný rozvoj města. Bez aktivního zapojení politiků, městských úředníků, podnikatelů a developerů se nám ale Brno zlepšit nepodaří. Proto jejich podporu či přímou účast vítáme.

Galerie Architektury Brno

Starobrněnská 18, 602 00 Brno
+420 542 211 701
info@galeriearchitektury.cz

galeriearchitektury.cz
Kancelář architekta města Brna

Zelný trh 13, Brno
+420 542 215 151
info@kambrno.cz

kambrno.cz

Náš cíl

Brno je skvělé místo k žití. Může být ale ještě lepší. Třeba ve snadné a rychlé přepravě z bodu A do bodu B. V budování praktičtěji zorganizovaných ulic, náměstí a parků. V zakládání nových komunit. V lepším prostředí pro lokální podnikání. Ve větší dostupnosti služeb, ke kterým to budou mít stejně blízko lidé z Líšně, Masarykovy čtvrti i Tuřan.

Věříme, že základem pro lepší Brno je informovanost a aktivita občanů, stejně jako osvícený a koncepční přístup politiků a úřadů. Proto si klademe za cíl motivovat k větší účasti na plánování města jeho občany a současně zvýšit informovanost politické reprezentace, úřadů a developerů, jež mají dohromady na podobu a fungování města největší vliv. Brněnskému magistrátu po skončení konference nabídneme skutečný Plán pro Brno – seznam principů, podle kterých by se město mělo v budoucnu rozvíjet.

Tým

Vojtěch Kubát_blue
Vojtěch Kubát

projektový ředitel

Rodilý Ostravák, vychovaný Pražák, srdcem Brňák. Studuje politologii na Masarykově univerzitě a územní plánování na Umeå universitet ve Švédsku. Dva roky pracoval jako redaktor ekonomického týmu Hospodářských novin. Plán pro Brno pomáhal vymyslet a uskutečnit.

Gabriel
Gabriel Kurtis

programový ředitel

Adaptovaný Brňák vystudoval Fakultu architektury v Brně. Věnuje se vlastní architektonické praxi. Je ale více znám jako ředitel brněnské Galerie architektury, kde již pátým rokem pořádá výstavy, přednášky a další doprovodné akce. Mimo to založil internetový magazín o umění a architektuře designgate.cz. Plán pro Brno pomáhal formovat a uskutečnit.

Michaela Nováková_blue
Michaela Nováková

produkční

Vystudovala architekturu na Vysokém učení Technickém Brně, část studia absolvovala v Anglii a Nizozemí, kde získala také pracovní zkušenosti. Po ukončení studia se rozhodla zůstat v jejímu srdci blízkém Brně, kde nyní působí nejen jako architektka, ale také jako organizátorka výstav v Galerii Architektury. V Plánu má na starosti produkci a komunikaci se zahraničními speakery.

Karolína Plášková_blue
Karolína Plášková

produkční

Rodilá Brňačka. Vystudovala Social Design – Arts as Urban Innovation na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni. Na tamní Technické univerzitě dokončuje studium architektury. Podílí se na organizaci řady kulturních akcí spojených s architekturou a urbanismem. Plánu pomáhá s tvorbou programu, komunikací s účastníky a produkcí.

Miroslav Vlček
Miroslav Vlček

produkční

Filmový producent a doktorand na Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V Plánu pro Brno pomáhá s organizací a produkcí.

Tomáš Pavlica
Tomáš Pavlica

produkční

Studuje architekturu na Stavební fakultě VUT v Brně, kde spoluzaložil studentský spolek SIOLA. Šestým rokem pořádá festival „Vítání léta“ v Uherském Hradišti, který je kulturně-sportovní akcí, jehož výtěžek jde na dobročinné účely.
Plánu pomáhá s organizací a fundraisingem.

Helena Truchla_blue
Helena Truchlá

PR

Uprchla do Brna z Prahy. Na Masarykově univerzitě studuje politologii, pracuje jako novinářka. Žila ve Skotsku a v Berlíně. Plánu pomáhá s fundraisingem a komunikací s médii.

Veronika
Veronika Šiková

fundraising

Neustále pendlující mezi Prahou, Brnem, Balkánem a Kavkazem. Studuje Evropská studia na Masarykově univerzitě a v současné době pracuje na Úřadě vlády ČR v sekci pro evropské záležitosti. Tělem i duchem stále někde na cestách. Plánu pro Brno pomáhá s fundraisingem.

Magdalena Selingerova_blue
Magdaléna Selingerová

social media

Je Brňačka, copywriter a PR manager. Studovala ve Francii a Nizozemí a pracovala pro Evropskou komisi na Maltě. Její srdcovkou ale zůstává Morava. Pro Plán spravuje sociální sítě.