Kontakt

Plán pro Brno

Starobrněnská 18, 602 00 Brno
+420 542 211 701
plan@planprobrno.cz

planprobrno.cz
Galerie Architektury Brno

Starobrněnská 18, 602 00 Brno
+420 542 211 701
info@galeriearchitektury.cz

galeriearchitektury.cz
Kancelář architekta města Brna

Zelný trh 13, Brno
+420 542 215 151
info@kambrno.cz

kambrno.cz

Místo konání Plánu pro Brno 2017