Plan A2 posters_wtht text-1 2

Plán pro dopravu

úterý 26. září 2017

Brno autem, nebo Brno na kole?

Anebo vším možným? Téma dopravy v posledních letech hýbe Brnem. Na kvalitu veřejné infrastruktury si stěžují prakticky všichni – řidiči, cyklisté i pěší. Přitom nejde o českou specialitu. Problémy s dopravou dříve měly i stovky měst z bohaté západní Evropy. Příkladem mohou být dánské metropole Kodaň a Aarhus nebo Česku bližší Vídeň a Lipsko.

Věříme, že klíčem pro budoucí rozvoj jakéhokoliv města je jeho vyvážená, efektivní a udržitelná dopravní infrastruktura. Kvalita života, vzhled veřejných prostor, ekonomický růst i životní prostředí jsou podmíněny snadnou přepravou. Moderní města proto dnes kladou stejný důraz jako na MHD a automobilovou infrastrukturu i na tu pěší, cyklistickou nebo železniční.

Pro Brno zároveň nastala doba, kdy se musí budoucností své dopravy vážně zabývat. Brněnský magistrát zpracovává strategický dokument Plán udržitelné městské mobility města Brna. K tomu je dopravní strategie důležitá i pro přípravu nového územního plánu, který má na starosti Kancelář architekta města Brna (KAM). Proto chceme zavčas oživit diskuzi o městské mobilitě a zároveň do ní přenést zkušenosti z jiných měst.

Program dne

15:30

info

zahájení konference

16:00―16:30

prezentace

David Sim

Gehl Architects, Kodaň, Dánsko

Na cestě: lidský rozměr v dopravě

16:30―16:50

prezentace

Juan Pablo Celis Pfeifer

Celis Consult, Aarhus, Dánsko

Aarhus – vzestup cyklistického města

16:50―17:10

prezentace

Torben Heinemann

Vedoucí Odboru územního plánování města, Lipsko, Německo

Udržitelná mobilita – Made in Lipsko

17:10―18:00

diskuze

diskuzní panel

David Sim, Pablo Celis, Torben Heinemann, Matěj Hollan, moderuje Janica Šipulová

18:00―18:30

info

přestávka

18:30―18:45

prezentace

Jaroslav Martínek

Národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy, Olomouc

Partnerství pro městskou mobilitu

18:45―19:00

prezentace

Martin Všetečka

Kancelář architekta města Brna, Fakulta stavební VUT, Brno

Doprava pro Brno

19:00―19:15

prezentace

Jacek Grunt-Mejer

Dopravní psycholog, expert a propagátor cyklistiky ve městě, Varšava, Polsko

Varšava – jak motivovat obyvatele k tvorbě lepšího města

19:15―19:30

prezentace

Manuel Pröll

Magistrátní odbor města Vídně – městský rozvoj a plánování, Vídeň, Rakousko

Plán městské mobility města Vídně

19:30―20:15

diskuze

diskuzní panel

Jaroslav Martínek, Martin Všetečka, Jacek Grunt-Mejer, Manuel Pröll, moderuje Janica Šipulová

20:30

info

ukončení 1. dne
Plan A2 posters_wtht text-2 2

Plán pro ulici

středa 27. září 2017

Brno zelené, nebo Brno betonové?

Brno má skvělé centrum. Nabídka služeb, tepající gastronomická a kulturní scéna i skvělý veřejný prostor láká do historického jádra každý den desítky tisíc lidí. Ve zbylých městských částech už to ale tak veselý příběh není. Často jim chybí kvalitní veřejný prostor, kulturní instituce i místa pro společenské aktivity. Chceme najít strategii, jak to změnit.

Příběhy z Česka i ze zahraničí ukazují, že to může jít. Druhý den Plánu pro Brno se proto zaměří na hledání cest, které mohou zlepšit veřejný prostor, a zároveň vytvořit nová lokální centra, která podpoří ekonomický, kulturní i společenský rozvoj městských částí mimo centrum.

Program dne

15:30

info

zahájení 2. dne

16:00―16:30

prezentace

Yuval Fogelson

Urb-i, São Paulo, Brazílie

Proměny veřejného prostoru

16:30―16:50

prezentace

Igor Marko

Marko&Placemakers, Londýn, Velká Británie

Placemaking: Tvorba města a místa

16:50―17:10

prezentace

Herwig Spiegl

AllesWirdGut, Vídeň, Rakousko

Všechno bude v pohodě!

17:10―18:00

diskuze

diskuzní panel

Yuval Fogelson, Igor Marko, Herwig Spiegl, Martin Ander, moderuje Janica Šipulová

18:00―18:30

info

přestávka

18:30―18:45

prezentace

Petr Kratochvíl

Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Praha, FUA TUL, Liberec

Městský veřejný prostor – naděje a prohry

18:45―19:00

prezentace

Michal Sedláček

Ředitel Kanceláře architekta města, Brno

Městské části bez centrálního prostoru

19:00―19:15

prezentace

Jakub Szczęsny

Centrala, Varšava, Polsko

Nová městská centra: příležitost vytvořit lepší města

19:15―19:30

prezentace

Michal Lehečka

Anthropictures, Praha

Cesty k lokálnímu rozvoji českých sídlišť

19:30―20:15

diskuze

diskuzní panel

Petr Kratochvíl, Michal Sedláček, Jakub Szczęsny, Michal Lehečka, David Mikulášek, moderuje Janica Šipulová

20:30

info

ukončení konference

Účastníci

Ander1_blue
Martin Ander

Brněnský náměstek pro životní prostředí a oblast rozvoje města. Zastupitel městské části Brno-střed za Stranu zelených. Působil jako ředitel národní kanceláře ekologické organizace Hnutí DUHA, členem zastupitelstva města Brna je od roku 2006. Prosadil vznik Kanceláře architekta města Brna. V roce 2016 získal za projekt RE-USE-Druhý život (vytvoření sběrných míst pro opětovné využívání nábytku) ocenění Komunální politik roku.

Celis2_blue
Juan Pablo Celis Pfeifer

Jeden z duchovních otců cyklistického rozmachu v Dánsku. Vystudoval dopravní inženýrství a městské plánování. Působil jako poradce v oblasti cyklodopravy pro několik dánských měst. Mimo jiné publikoval i Dánskou Cyclopedii shrnující 100 let národních zkušeností s budováním cyklistické infrastruktury. V Aarhusu, kde působí na odboru dopravy, pomohl zvýšit podíl cyklistické dopravy během čtyř let o 19 procent.

Fogelson1b_blue
Yuval Fogelson

Spoluautor internetového projektu Before-after, který ukazuje proměny veřejných prostranství z celého světa. Působil na kartografii v Tel Avivu, vystudoval architekturu v Delftu a městský design v Sydney. Od roku 2011 působí v brazilském São Paulu, kde spoluzaložil start-up Urb-i, s nímž se snaží propagovat inspirativní příklady kvalitního městského designu se zapojením veřejnosti.

Grunt-Mejer_neofic_blue
Jacek Grunt-Mejer

Dopravní psycholog, aktivista a blogger Pěší zóny, kde se zabývá kvalitou veřejného prostoru a bezpečností chodců a cyklistů v městské dopravě. Působí jako poradce polských poslanců a ministra infrastruktury a regionálního rozvoje. Podílí se na revitalizačním programu města Varšavy.

Heinemann_neofic_blue
Torben Heinemann

Architekt a dopravní inženýr, působil několik let jako výzkumník v oblasti udržitelných dopravních strategií. Od roku 2004 působí na magistrátu Lipska, z počátku jako vedoucí odboru veřejné dopravy a stavby silnic, nyní jako vedoucí odboru územního plánování. Působí také jako pedagog pro dopravu a logistiku na Německém vědeckém a technologickém institutu v Singapuru.

Hollan1_blue
Matěj Hollan

Brněnský náměstek pro dopravu, kulturu a sociální oblast a zastupitel městské části Brno-střed za hnutí Žít Brno, které v roce 2014 spoluzakládal. Dlouhodobě se věnuje rozvoji Brna (dříve jako aktivista), především železničnímu uzlu, parkování v centru a zapojování veřejnosti do územního plánování. Mimo jiné dokázal prosadit vyhlášku o zákazu herních automatů v Brně.

Kratochvíl_blue
Petr Kratochvíl

Historik a teoretik architektury působící na Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, několik let také vyučuje na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Vystudoval filozofii a psychologii. Věnuje se výzkumu současné architektury a veřejného prostoru. Naposledy publikoval knihu „Městský veřejný prostor“, v současnosti koordinuje projekt Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu.

Lehečka_neofic_blue
Michal Lehečka

Sociální antropolog působící ve studiu antropologického výzkumu Anthropictures a na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se věnuje problematice panelákových sídlišť se zřetelem na vztah obyvatel k veřejnému prostoru těchto obytných celků. V rámci projektů v oblasti rozvoje komunitního prostředí spolupracuje s kulturními a územně-rozvojovými organizacemi.

Marko1_blue
Igor Marko

Architekt a urbanista, od roku 2013 působící jako poradce pro městské politiky či developery pod značkou konzultační a výzkumné kanceláře Marko&Placemakers. Vystudoval architekturu na Akademii výtvarných umění v Bratislavě, později spoluzaložil v Londýně interdisciplinární studio FoRM Associates, které pracovalo na transformačních projektech v Evropě a Severní Americe.

JJ3ef18d_aroslavMARTINEK_fotoRadkaZakova_1big
Jaroslav Martínek

Národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy ČR. Dopravní inženýr, která má velmi blízko k otázkám filosofie, sociologie. Je iniciátorem značky Města s dobrou adresou, která je symbolem kvality řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy. Působí již 20 let v Centru dopravního výzkumu a je poradcem Svazu měst a obcí ČR pro oblast mobility.

Mikulášek1_blue
David Mikulášek

Architekt vede oddělení Veřejného prostoru v Kanceláři architekta města Brna. Několik let se věnoval architektonické praxi ve spolupráci s významnými brněnskými a ostravskými ateliéry a působil jako pedagog na Fakultě architektury VUT. Má zkušenosti s přípravou architektonických a urbanistických soutěží, ať už jako organizátor či porotce.

Proell_neofic_blue
Manuel Pröll

Urbanista působící od roku 2014 na odboru města pro městský rozvoj a plánování, kde se zabývá především strategií mobility, veřejnou městskou dopravu a cyklodopravou. Vystudoval prostorové plánování na Technické univerzitě ve Vídni, pracoval pro Rakousku radu dopravní bezpečnosti.

Sedláček1_blue
Michal Sedláček

Ředitel nově vzniklé Kanceláře architekta města Brna. Vystudoval architekturu na VUT v Brně a na AVU v Praze. Po studiích odešel do zahraničí, působil v New Yorku, Moskvě, Los Angeles. V roce 2007 založil v Los Angeles pobočku architektonické firmy Aedas, kterou vedl až do jara 2016, kdy zvítězil ve výběrovém řízení na ředitele KAM v Brně.

Sim_neofic_blue
David Sim

Architekt, kreativní ředitel a partner jednoho z globálně nejznámějších urbanistických ateliérů současnosti – kodaňských Gehl Architects. Zabývá se především tvorbou územních plánů. Teorie Jana Gehla tak uplatňuje ve velkém měřítku. Působí také jako pedagog či přednášející na univerzitách po celém světě.

Spiegl_neofic_blue
Herwig Spiegl

Jeden ze čtyř zakladatelů vídeňského studia AllesWirdGut. Zabývá se projekty různého měřítka a typologického druhu. Ve svém portfoliu má kromě řady rezidenčních a kancelářských budov i krajinářské a sociální projekty. Spiegl se svými kolegy také dodržuje zásady udržitelného navrhování.

Szczesny_neofic_blue
Jakub Szczęsny

Polský architekt, umělec a spoluzakladatel kritické platformy Centrala. Vedle „klasické“ architektonické praxe se věnuje i architektonické kritice, objektovému designu či vytváří umělecké intervence ve veřejném prostoru. Vychází vždy z konglomerátu solidní vědecké a umělecké přípravy, ve svých projektech často poukazuje na socio-ekonomické konflikty, revitalizaci a ekologii.

Šipulová_neofic_blue
Janica Šipulová

Brnem se profesně zabývá téměř celou svou kariéru. Vystudovala architekturu na univerzitách v Brně a Vídni. Její absolventská práce o rozvoji postindustriální části Brna byla mimo jiné vystavena v Moravské galerii. Po studiích a praxi ve vídeňské kanceláři BKK-3 se vrátila do Brna, kde spoluzaložila ateliér consequence forma. S ním v posledních letech uspěla hned v několika významných architektonických soutěžích.

Všetečka1_blue
Martin Všetečka

Dopravní inženýr, na Fakultě stavební VUT se věnuje výuce, výzkumu i komerční projekční činnosti v oblasti kapacity dopravních sítí a od letošního roku působí také v oddělení územního plánování Kanceláře architekta města. Dlouhodobě se zabývá koncepcí veřejné dopravy v Brně.

Doprovodný program

Města s dobrou adresou
září 2017, Univerzitní kino Scala a Moravské náměstí

Dvě putovní výstavy pod souhrnným názvem Města s dobrou adresou, připravené iniciativou Město s dobrou adresou (www.dobramesta.cz) ve spolupráci s Velvyslanectvím Dánska v ČR. Výstavu tvoří dvě části: venkovní s názvem Kodaňská řešení, jejímž autorem je město Kodaň, a vnitřní Dobrá města, připravená sdružením Bicycle Innovation Lab. Výstavy by měly nastartovat v českých podmínkách veřejnou diskuzi o kvalitě života v našich městech, především v souvislosti s mobilitou.

Veřejný prostor CZ_Krajina města
27. 9.–27. 10. 2017, Galerie Architektury Brno

Téma městského veřejného prostoru, jeho ohrožení a možné obnovy patří dnes k aktuálním tématům urbanistických diskuzí i městských politik v mnoha zemích. Nejen v zahraničí, ale také v Česku vzniká řada zajímavých pokusů, jak vrátit městský prostor mezi klíčové kategorie plánování města, jak najít dnešní době přiměřenou formu i náplň, jak architektonickými prostředky posílit jeho sociální roli a estetickou kvalitu. Výstava bude přehlídkou nejlepších realizací veřejných prostor v České republice za posledních 25 let. Zároveň chce upozornit i na základní problémy, které veřejné prostory našich sídel ohrožují, jako například privatizace a komercionalizace; zanedbanost mnoha městských prostorů, přetrvávající upřednostňování potřeb individuálního automobilismu aj.